GIBOX 2XL


Nova impressora GIBOX 2XL amb més volum d’impressió (295x195x195). Nou sistema de palpador millorat, on és substitueix el servo i el final de carrera mecànic per un detector de proximitat inductiu. També hi ha millores en el menú de la lcd. Ara es pot canviar el filament a la meitat de la impressió substituint-lo per un altre color.